Általános Szerződési Feltételek

  • Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Imrényi Dániel Egyéni Vállalkozó (székhely: 6725 Szeged, Alföldi u. 22. 2. épület, “D” lph. 1/7. adószám: 69823495-2-26), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

  • A szolgáltató neve: Imrényi Dániel EV
  • A szolgáltató székhelye: 6725 Szeged, Alföldi u. 22. 2. épület, “D” lph. 1/7.
  • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@damielimrenyi.hu
  • Nyilvántartási száma: 53738125
  • Adószáma: 69823495-2-26
  • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): NAV
  • Telefonszámai: 06302433133
  • A szerződés nyelve: magyar
  • A tárhely-szolgáltató adatai: Tárhely.Eu Kft, 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., adószám: 14571332-2-42

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére.

Szeged, 2023, 07.07.